Cerrar
Enr�date
Unicef
Idioma:CatalàSeleccionar idioma
Cercar

Conceptes clau: interdependència

Disponible a: cas, eus, gal
foto

La interdependència forma part de la nostra realitat, ja que molts dels nostres actes tenen a veure amb les altres persones. D'aquesta manera, el nostre dia a dia depèn, en gran part, dels demés. El mateix passa amb el medi ambient, ja que els seus canvis afecten les nostres vides, a vegades de manera dramàtica.

En l'educació poden sorgir situacions conflictives que poden ser una oportunitat per treballar i aconseguir desenvolupar pautes de comportament amb un caire més conscient i responsable.

Valoració:  (78 vots, mitjana de 4 sobre 5)

Sabíeu què...?

Interdependencia: equipo de baloncesto

La interdependència no és només la característica principal dels sistemes a escala mundial. Es pot observar també a escala local i nacional.

Els joves es poden familiaritzar amb aquest concepte estudiant la interdependència dels rols en una família, a l’escola, entre els treballadors d’una mateixa empresa, a una comunitat local i entre regions d’un mateix país.


Tradicionalment, a les aules s’ensenyava a veure el món com un conjunt d’estats les preocupacions dels quals interferien ocasionalment. Però en un món globalitzat és indispensable entendre la noció d’interdependència. La comprensió d’aquesta interdependència permet als alumnes percebre el món en què vivim com un sistema.

Comprendre que el món funciona com un sistema comporta:

  • Entendre la xarxa de relacions d’aquests sistema.
  • Conscienciar-se de l’equilibri inestable que existeix entre els components d’aquesta xarxa.
  • Prendre consciència que els canvis en una part del sistema tindran repercussions sobre el sistema global.

 

Gràcies a la comprensió de la interdependència entre els diversos factors d’un problema es poden trobar solucions perdurables.

La interdependència és més que un tema d’estudi en l’educació per al desenvolupament. També resulta fonamental en el procés d’aprenentatge. Les activitats han d’estar concebudes en una òptica de cooperació que requereixi que els alumnes treballin d’una manera interactiva, interdependent, completant tasques més específiques.

 

Alguns exemples d’interdependència

 

La contaminació: la presència de productes tòxics a l’aire i a l’aigua traspassa les fronteres nacionals i pot afectar les cadenes alimentàries dels països veïns i, per tant, la salut i els mitjans de vida dels ciutadans d’aquests països.

Les crisis: un conflicte en un país productor de petroli pot afectar l’abastament de petroli a tot el món i provocar modificacions en la política energètica dels països situats a milers de quilòmetres.

La pobresa: les seves causes no es limiten a la falta de mitjans econòmics sinó que impliquen diversos factors interrelacionats, com ara desigualtats profundes en l’accés a l’educació, a la sanitat, a un medi ambient saludable o a la igualtat de drets i oportunitats. Si es tracta d’eliminar la pobresa atenent només a les necessitats de subsistència, només s’obtenen resultats parcials.

Formació del professorat

Tizas de colores sobre una mesa


Descobriu amb el programa Enreda't, què és l'educació per al desenvolupament, què ofereix al procés d'ensenyament-aprenentatge i com els podeu incorporar a les vostres classes. També podreu conèixer les possibilitats d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per fomentar una educació compromesa dins de l'aula.

Conceptes clau


L'educació per al desenvolupament es basa en cinc conceptes clau, que aporten diferents perspectives des de les quals es poden tractar de forma educativa tant els problemes més propers com els mundials: interdependència, imatges i percepcions, justícia social, canvis i futur, i per últim, els conflictes i la seva solució.

0 comentaris

Llegeix els comentaris d'altres usuaris, o bé deixa el teu comentari
Deixar comentari
Accessibilitat W3C Nivell AA     Creative Commons  Creative Commons(by)
Enrédate 2000 - 2017 UNICEF Espanya